Dota 2 Wiki
Advertisement
Ingresso: Korea Dota League – 3ª Temporada
Cosmetic icon Korea Dota League Season 3 Ticket.png
Ingresso
Raridade: Raro
Publicado
30/07/2014
Origem
Korea Dota League – 3ª Temporada
Ingresso: Korea Dota League – 3ª Temporada
Búúúúfo

Este ingresso faz parte do pacote Korea Dota League – 3ª Temporada.

Itens do conjunto[]

Ingresso: Korea Dota League – 3ª Temporada
Ingresso: Korea Dota League – 3ª Temporada
Advertisement